22 januari 2015
Prenumerera på SFTI

Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen

Syftet med denna skrift är att övergripande belysa processerna för upphandling och avrop för att lättare kunna kvalitetssäkra dessa.

Bakgrund

Målet är att bidra till ett bra inköpsstöd för kommunernas och landstingens kärnverksamhet genom att möjliggöra en effektiv upphandlings- och avropsprocess.

Skriften ska ses som en checklista med ett antal frågeställningar. Frågorna kan vara som stöd eller ge ideer till att utforma olika slags policyer och andra styrdokument samt rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring.

Pris

Boken kostar 125 kr exkl. moms och faktureras i samband med att boken skickas.

Beställning

Skicka din beställning via e-post med fullständig faktureringsadress och kostnadsreferens till: lena.jerreman@skl.se

Skrift om kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen

Skrift om kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!