15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier

Vid införande av PEPPOL uppkommer ett antal frågor. De kan gälla i vilket system det passar bäst för anslutning till PEPPOL , hur anslutningen går till, val av adress/PEPPOL-ID, vad det krävas som mottagare och leverantörer. Dessa frågor tas upp i kursen som är mer praktiskt inriktad.

Anmälan

Inbjudan till kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier (PDF, nytt fönster)

Ur programmet

  • Mycket kort genomgång om PEPPOL och PEPPOL BIS meddelandena.
  • Upphandling av PEPPOL? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig beredskap m.m.
  • Anslutning till PEPPOL rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering stoppade meddelanden m.m.
  • Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom PEPPOL
  • Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer.
  • Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser.
  • Mycket utrymme för egna frågor och funderingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!