17 april 2019
Prenumerera på SFTI

Kurs om praktiskt införande av PEPPOL samt Svehandel

Vid denna kurs går vi igenom praktiska frågeställningar samt beskriver SFTI Svehandel-processen med alla meddelandena. Det finns vidare tid för övningar och frågor.

Anmälan

Inbjudan till kurs om praktiskt införande av PEPPOL samt Svehandel (PDF, nytt fönster)

Nu är det obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, och kommunala bolag att emot elektroniska fakturor. Den europeiska standarden för e-faktura finns på plats och rekommenderas i Sverige som PEPPOL BIS Billing 3.

PEPPOL:s infrastruktur är en möjliggörare när det gäller anslutning av ett stort antal leverantörer till e-fakturering men även e-handel. Det blir avsevärt enklare samt lägre kostnader.

Det finns nu e-handelsmeddelanden inom Svehandel som är baserade på den senaste versionen av PEPPOL BI, d.v.s. version 3. Det finns nyheter i dessa meddelanden och som vi strävat efter från svensk sida.

Ur kursinnehållet

  • Genomgång av PEPPOL som kommunikation
  • Hur ser vår systemmiljö ut och var passar det bäst att ansluta till PEPPOL
  • Hur ansluter man sig till PEPPOL rent praktiskt? Vad krävs av oss som mottagare respektive vår systemleverantör?
  • Välja PEPPOL-ID, vilka alternativ finns?
  • Hur hanterar vi övergången till PEPPOL gentemot våra varu- och tjänsteleverantörer? Vilka lösningar på marknaden kan leverantörerna välja på? Är marknaden redo?
  • Hur gör vi om vi har både e-handel med SFTI/ESAP 6 och Svehandel/PEPPOL, där enbart Svehandel/PEPPOL BIS-meddelanden sänds via PEPPOL?
  • De nya PEPPOL BIS meddelandena som ingår i Svehandel. Det är katalog, order, ordersvar, leveransavisering och fakturan (som ju är PEPPOL BIS Billing 3).
  • Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
  • Användningen av SFTI Svehandel. Skillnader och likheter mellan SFTI Svehandel/PEPPOL meddelanden och SFTI/ESAP?
  • Leverantörsanslutning med SFTI Svehandel, tjänst för verifiering av meddelanden

Kursen har flera praktiska övningar/workshops och era egna frågor ska kunna tas upp i mindre grupper.

Välkomna!

För SFTI
Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!