23 april 2020
Prenumerera på SFTI

Uppdaterad inbjudan till kurs om Peppol för implementering

Mot bakgrund av situationen med coronaviruset äger kursen rum som en halvdagsutbildning via Skype länk. Det betyder att de viktigaste delarna tas upp och workshopsdelar tas bort.

Inbjudan till Uppdaterad kurs om Peppol för implementering (PDF, nytt fönster)

Från den 1 april 2019 är det obligatoriskt för myndigheter, kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Likaså måste leverantörer skicka e-fakturor till dessa upphandlande myndigheter och enheter.

Enligt en föreskrift från myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska vidare alla kommuner, regioner, kommunala bolag m fl upphandlande myndigheter vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP register den 1 december 2019.
För statliga myndigheter finns den skyldigheten från november 2018.

Vidare kommer Svefaktura 1 och SFTI Fulltextfaktura att avföras som SFTI per den
1 april 2021.

Ur kursinnehållet

  • Peppol som kommunikation; kunders val av PEPPOL-id, ansvarsgränser, hanteringsmässiga frågor,
  • Peppol; integration mellan olika parter, flera alternativ för kommunikation
    (SFTI ESAP och PEPPOL BIS och Svehandel) m.m.
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering
    stoppade meddelanden m.m.
  • Referenser, anvisning för ordermatchning, faktureringsobjekt, refererande dokument
  • Kort om hela Peppol BIS och Svehandel-processen som samverkande affärsprocess

Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!