5 oktober 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp den 22 oktober 2019

Läs mer

Kallelse till SFTI Beredningsgrupp (PDF, nytt fönster)

Beredningsgruppsmötet startar 09:30 och pågår fram till kl. ca 14:30, med efterföljande kaffe. Därefter ordnas en workshop om hur en successiv övergång från SFTI ESAP 6 till SFTI PEPPOL BIS kan underlättas. Det finns sedan tidigare ett beslut i beredningsgruppen om att inga nya uppdateringar av SFTI /ESAP 6 ska göras eftersom den nya tekniken kommer att ta över, dvs PEPPOL BIS och Svehandel. Samtidigt används SFTI ESP 6 brett idag. Hur övergången då stödjas? Vilka incitament finns hos de upphandlande myndigheterna att övergå från något som idag används och som man är van vid? Hur redo är leverantörerna? Hur länge erbjuds stödet från systemleverantörerna när det gäller support för Edifact/SFTI ESAP?

Efter sedvanlig inledning återkopplar vi om Styrgruppens beslut baserade på förra beredningsgruppsmötet.

Workshopen om övergång från SFTI ESAP till PEPPOL BIS och Svehandel startar direkt efter beredningsgruppens möte.

Praktiska arrangemang

  • Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det senast den 15 oktober till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se
  • I annat fall går det att anmäla deltagande vid Beredningsgruppens möte senare.
    Sänd då anmälan till lena.jerreman@skl.se

Välkomna till beredningsgruppsmötet och efterföljande workshop!

Med vänlig hälsning,

Eva Wärnå
Ordförande SFTI Beredningsgrupp

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!