16 april 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

WebbTV-sänd information för leverantörer till offentlig sektor om nya e-fakturalagen

Till följd av att den nya lagen om e-fakturering av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april anordnades 22 januari ett informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor.

Med anledning av att den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april anordnades 22 januari ett informationstillfälle speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor. Enligt lagen ska leverantörer skicka e-fakturor enligt den europeiska standarden, om inte annat överenskommits, till offentliga köpare, och detta oavsett belopp.

Vid sändningen gavs dels information om lagkravet på obligatorisk e-fakturering och hur man kan sända dem rent praktiskt dels lite om standarden samt kort om kommunikationen PEPPOL som en möjliggörare.

Medverkande

  • Anderz Petersson, DIGG
  • Sören Pedersen, Upphandlingsmyndigheten
  • Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!