Publicerad 19 december 2022

Öka beställningarna

SFTI har tagit fram en informationsfilm som beskriver fördelarna med e-handel, som offentliga organisationer kan använda för att utbilda medarbetare och chefer.

Att göra beställningarna i e-handelssystemet  är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig alla fördelarna med e-handel.

För att kunna skapa en bättre inköpsprocess med hjälp av e-handel är det viktigt att man gör beställningarna i e-handelssystemet, från de befintliga upphandlade ramavtal som offentliga organisationer ska följa. När man beställer från ramavtalen säkerställer man att köpet är det bästa utifrån flera perspektiv. Utöver priset inkluderar avtalen ofta bland annat service, fraktkostnader, administrativa avgifter, garanti, kvalitet, sociala krav och miljömärkning.

Om du inte gör dina inköp från något av de upphandlade ramavtalen och gör en beställning utanför systemet, till exempel via telefon eller i butik, kommer ni i stället att få en så kallad vild faktura. Utöver att du frångår reglerna för avrop från ramavtal innebär det oftast en hel del extra jobb i onödan för ekonomiavdelningen eller andra kollegor.

Stöd för att öka e-beställningarna i organisationen

Det kan vara svårt att förändra invanda mönster i organisationen fastän de frångår gällande riktlinjer för inköp. Som medarbetare förstår man inte alltid konsekvenserna av att göra beställningar utanför ramavtal, över telefon eller i butik.

SFTI:s informationsfilm beskriver fördelarna med att göra sina beställningar elektroniskt i e-handelssystemet. Offentliga organisationer kan använda filmen som en introduktion i interna utbildningar för hur ni ska arbeta med e-handel i organisationen. Det kan även vara ett sätt att visa på värdet med en utvecklad e-handelsprocess, för att prioritera frågan internt.

Filmen är generellt hållen för att passa så många organisationer som möjligt. Därför är det viktigt att ni kompletterar filmen med mer utförlig information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt vilka rutiner ni har för e-handel i just er organisation.

SFTI:s informationsfilm

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.