Publicerad 14 september 2022

Arbetsgrupper

SFTI inrättar vid behov arbetsgrupper med representanter från beställare och leverantörer i offentlig sektor samt systemleverantörer.

Vid behov av utveckling, anpassning eller uppdatering av standarder samt framtagande av handledningar tillsätts normalt en arbetsgrupp för det konkreta arbetet. Direktiv för arbetet och tidsplan utarbetas av arbetsgruppen och fastställs av styrgruppen efter rekommendation från beredningsgruppen.

När en arbetsgrupp är klar med ett förslag fastställs det av styrgruppen efter rekommendation från beredningsgruppen. Under beredningsprocessen är förslaget allmänt tillgängligt på SFTI:s hemsida.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.