Publicerad 9 januari 2024

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör en kanal för önskemål hos SFTI:s målgrupp samt för delande av erfarenheter från användningen av rekommenderade standarder

Representation

Beredningsgruppen svarar för användarförankringen, då den består av representanter för kommuner, regioner och statliga myndigheter samt företrädare för leverantörer av varor och tjänster till offentlig sektor. Även IT-företag och systemleverantörer deltar i arbetet. Gruppen ska vara balanserad med deltagare från ovanstående tre målgrupper och deltagarna har både verksamhetskompetens och tekniska kunskaper. Det är utifrån denna erfarenhet från ledamöterna och deras önskemål som standarden fortlöpande utvecklas och uppdateras utifrån behoven och gjorda prioriteringar.

Återkopplingen är vidare en viktig del, då det är först vid användningen av en standard som eventuella ändringsbehov blir tydliga, förutom förändringar påkallade av lagändringar med mera. Principerna för deltagande baseras på att det ska finnas en balans mellan antalet offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster(alternativt deras organisationer) samt IT-systemleverantörer. Deltagarnas bakgrund och erfarenhet ska också spegla balansen mellan teknik och verksamhetskunnande.

Utveckling och anpassning av standarder

Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI styrgrupp att förslag till standard, handledningar eller andra stöddokument fastställs som SFTI.

Möten

Beredningsgruppen samlas för möte 2 gånger per år. Det konkreta arbetet kring utveckling av standard, handledningar eller olika stöd dokument sker oftast i arbetsgrupper.

Beredningsgruppens möten 2024

  • 11 april, digitalt
  • 17 okt, digitalt

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.