Publicerad 20 juni 2024

Peppols transportmodell

Här beskrivs Peppols transportmodell, alltså hur meddelanden överförs och kvitteras mellan Deltagare (affärsparter) via Accesspunktsoperatörer.

Peppol nyttjar de säkerhetsmekanismer som ingår i transportprotokollet AS4 i kommunikationen mellan Accesspunkterna. Specifika säkerhetsmekanismer (krypteringsalgoritmer, transportprotokoll osv) för Accesspunktens integration med Deltagarens system regleras inte i detalj, men det ställs krav i Peppols ramverk att lämpliga säkerhetsmekanismer ska tillämpas.

Överföring av meddelanden samt kvittenser mellan Accesspunkterna är alltid krypterade och signerade vilket ger insynsskydd, förändringsskydd och oavvislighet.

Läs vidare

The Peppol transport model (English version)

Avsnitt

Grundläggande information

Användningsfall

Informationssäkerhet och tillit

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.