Publicerad 16 juni 2021

Läkemedelsbeställningar

SFTI har tagit fram en processbeskrivning och specifika meddelanden för att beställa helförpackningar av läkemedel, extemporeläkemedel och slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid).

SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har identifierat att det finns behov av att ha tillgång till viss specifik information när man beställer läkemedel, som skiljer sig från andra branscher. Därför har SFTI tagit fram en processbeskrivning och tillämpningsregler samt ett antal nya meddelanden för att beställa helförpackningar av läkemedel, extemporeläkemedel och slutenvårdsdos/patientindividuell dos (pid).

Processen, tillämpningsregler och meddelanden för de olika varianterna av läkemedelsbeställningar beskrivs i SFTI:s handledning för läkemedelsbeställningar.

Läs vidare

Handledning Läkemedelsbeställningar

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område