Publicerad 15 maj 2024

Peppol BIS e-handel

Peppol BIS e-handel är ett samlingsnamn för den UBL-baserade standarden som SFTI rekommenderar för beställningar i inköpssystem.

De som ännu inte implementerat Peppol BIS bör så långt det är möjligt överväga att implementera den senaste rekommenderade versionen av respektive meddelande.

Peppol BIS e-handel möjliggör ett helt elektroniskt flöde för e-handel. Det innebär att informationsutbytet av pris- och artikelinformation, order med ordersvar, leveransavisering och faktura sker helt elektroniskt. Med Peppol BIS e-handel kan köparen styra sina inköpsmönster och sin avtalsanvändning, och standarden går långt i automatisering för båda köparen och leverantören.

Senaste rekommenderade meddelanden

 • Peppol BIS Catalogue without response 3
 • Peppol BIS Punch Out 3
 • Peppol BIS Ordering 3
 • Peppol BIS Order Agreement 3
 • Peppol BIS Despatch Advise 3
 • Peppol BIS Billing 3

Avförda meddelandeformat

De meddelandeformat som SFTI inte längre rekommenderar finns för referens under webbavsnittet Avförda meddelanden

Stödjande information

Det finns stödjande information för att implementera standarderna. Utformningen av informationen kan variera mellan olika meddelanden och specifikationer, men består oftast av någon eller några av följande delar:

Dokumentation på engelska som har tagits fram inom OpenPeppol. Dokumentet innehåller bland annat:

 • Meddelandespecifikation som beskriver innehållet på en detaljerad nivå, samt teknisk dokumentation knutet till XML-scheman. De tekniska specifikationerna för transport och infrastruktur beskriver de protokoll och parametrar som används.
 • Meddelandekrav och affärsregler
 • Processer och typiska scenarier
 • Detaljbeskrivning av utvalda delar av meddelandet
 • Referenser till kodlistor m.m.
 • Exempel på hur meddelandena ser ut (ej heltäckande för alla meddelanden).

SFTIs kortlistade koder för måttenheter och förpackningstyper, (PDF) Pdf, 349 kB.

Exempel – SFTI:s fristående exempel på hur meddelandena ser ut (ej heltäckande för alla meddelanden).

 • Svensk handledning som kompletterar den engelska dokumentationen och innehåller STFI:s rekommendationer för meddelandet/specifikationen.
 • Referensstilmall som gör det möjligt att på begäran kunna visa upp ett meddelande i ett referensformat och utan informationsförlust – till exempel vid jämförelse av transaktioner i sändarens respektive mottagarens system. Den kan även vara till stöd vid utveckling och felsökning. Mallen har dock ingen normerande funktion för hur it-lösningar ska presenteras.
 • Valideringsartefakter som är affärsregler uttryckta i en form som tillåter maskinell kontroll av att meddelanden är formellt korrekta. Det kan till exempel gälla regler för samband mellan dataelement, kodvärdens giltighet eller beräkningsregler. Artefakterna tillhandahålls som kvalitetshöjande tekniska hjälpmedel och för närvarande publicerar OpenPeppol uppgraderingar två gånger per år.

Verifieringstjänst

SFTI tillhandahåller en webbaserad verifieringstjänst för alla transaktionsformat inom Peppol BIS e-handel. Med tjänsten kan man kontrollera att affärsmeddelanden följer SFTI:s rekommenderade standard.

SFTI:s verifieringstjänst

Läs vidare

Digg:s information om Peppol

Peppol.eu

Peppol BIS and Svehandel in english (PDF, nytt fönster) Pdf, 319 kB  Pdf, 319 kB.


Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.