Publicerad 15 maj 2024

SFTI ESAP 6

SFTI ESAP 6 är ett samlingsnamn en EDIFACT-baserade standard för beställningar i inköpssystem. Meddelandena inom standarden känns igen på att namnet inleds med sifferkombinationen ”6.x.x”, utom för SFTI Fulltextfaktura.

SFTI ESAP 6 rekommenderas inte för nya implementeringar eller nya upphandlingar. De som ännu inte infört e-handel rekommenderas meddelanden inom Peppol BIS e-handel vid införandet.

SFTI Styrgrupp beslutade den 19 april 2024 att avföra SFTI ESAP 6 som SFTI rekommendation från och med 1 juli 2025. SFTI ESAP 6 kommer från det datumet inte längre att vara en SFTI rekommendation. ESAP 6 är framtagen i samarbete med GS1 Sweden.

Rekommenderade meddelanden

Ej rekommenderade för nya implementeringar eller upphandlingar

 • Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1
 • Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7
 • Ändringssortiment- och prislista 6.1.2
 • Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8
 • Avrop 6.1.3
 • Avropserkännande 6.1.4
 • Avropsbekräftelse 6.1.5
 • Leveransavisering 6.3.2
 • Faktura 6.1.6
 • SFTI Fulltextfaktura

Meddelandena bygger på grundstandarden EDIFACT och EANCOM. Peppol och leverantörer måste identifieras med GS1:s nummersystem Global Location Number (GLN). Det går att jämföra med meddelandena inom Peppol BIS e-handel som bygger på det generellt sett enklare XML-formatet och OASIS UBL-standard.

Stödjande information

För att implementera standarden finns det specifikationer för respektive meddelanden som utbyts i en affärsprocess:

 • Affärsdokumentspecifikation (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen.
 • Översikt som beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
 • Meddelandespecifikation (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
 • Ändringshistorik beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
 • Rättelser beskriver rättelser av specifikationerna.
 • Underbilagor till v. 2.8 och v. 2.7

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

GS1 har tagit fram en handledning för standarden ESAP 6 som beskriver hur affärsdokumentationen ska användas. Handledningen är dock inte fastställd av SFTI.

GS1:s handledning för ESAP 6 Avrop mot ramavtal

Basinnehåll för SFTI ESAP 6

SFTI har tagit fram ett rekommenderat basinnehåll för SFTI ESAP 6 som definierar gemensamma kriterier för en sådan e-handelsnivå som leverantörer och köpare förväntas hantera när de kommit överens om att använda standarden. Samtidigt finns en möjlighet för parterna att avtala om att utöka med mer information och fler meddelanden. Ambitionen är även att det ska vara enkelt att använda basinnehållet som underbilaga till e-kommunikationsavtal mellan parterna när det inte finns något utökat innehåll.

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas för SFTI/ESAP 6

Versionshantering för SFTI ESAP 6

För att underlätta kommunikationen med systemleverantör har SFTI publicerat ny funktionalitet som nya versioner. Utöver nya termer, koder eller liknande skickas dock inga versionsidentifierande nummer i meddelandena. Fördelen med det är att en utvecklare som väljer senaste version automatiskt även klarar äldre versioner. Det omvända gäller dock inte. För att information inte ska gå förlorad när den överförs mellan system måste mottagarens system generellt sett ha samma versionsnummer som sändarens eller högre – det vill säga en version som är publicerad senare.

SFTI rekommenderar de tre senaste versionerna (v. 2.9, v. 2.8, v. 2.7) av SFTI ESAP 6, samt version 2.4 och 2.3 av SFTI Fulltextfaktura.

Läs vidare

Rekommenderade standarder

Att välja affärsprocess

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.