Publicerad 9 mars 2023

Peppol:s infrastruktur

SFTI rekommenderar i första hand Peppol:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor.

Peppol:s infrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, underlättar utväxlingen av e-handelsmeddelanden mellan köpare och leverantörer och förenklar anslutningen mellan parterna.

Med Peppol-nätverket kan man ansluta sig till infrastrukturen via en accesspunkt. Genom accesspunkten kan man utväxla e-handelsmeddelanden med alla andra parter i nätverket utan att individuella uppsättningar krävs.

Rapport om SFTI:s rekommendation och förstudie om Peppol:s infrastruktur Pdf, 1 MB.

Förutsättningar och teknik

Accesspunkterna i Peppol-nätverket tillhandahålls i allmänhet av operatörer. Till skillnad från hur det ofta fungerar i andra sammanhang så behöver inte operatörerna teckna bilaterala samtrafikavtal. I stället tecknar operatören ett enda avtal gentemot en Peppol-myndighet. Sveriges Peppol-myndighet är Digg – Myndigheten för digital förvaltning. När operatören är godkänd som accesspunkt kan den kommunicera med alla andra godkända accesspunkter i nätverket.

DIGG:s information om att bli Peppol-operatör

Förutom transportmekanismen i Peppol finns det även register för mottagningsadresser. Det innebär att försändelser inom nätverket alltid görs till mottagarens registrerade adress. Det förenklar exempelvis migrering när man byter operatör, eftersom adressen bara behöver ändras på ett ställe.

Peppol:s infrastruktur bygger på en rad tekniska specifikationer som beskriver hur accesspunkter och register (SML/SMP) ska fungera.

Peppol använder i stor utsträckning vedertagna standarder som anpassats/profilerats för att passa kraven i nätverket.

Specifikationer

Aktuella specifikationer är:

  • Transportprotokoll: AS4 (har ersatt AS2)
  • Tekniskt kuvert: Envelope specification (OpenPeppol Business Message Envelope)
  • Mottagarregister/tjänsteregister: SMP (Service Metadata Publisher)
  • Registerlokaliseringstjänst: SML (Service Metadata Locator)
  • Användning av identifierare: Policy for use of identifiers

Läs vidare

OpenPeppol:s fullständiga tekniska specifikationer för Peppol-nätverket

Digg:s information om Peppol

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.