Publicerad 10 maj 2021

Stilmallar för Svefaktura 1.0

Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa e-faktura bör ni i stället börja använda Peppol BIS Billing 3.

 • Varför behövs stilmall?

  En av principerna i XML är separering mellan datainnehåll och presentation.

  Svefakturans XML schema definierar fakturainnehåll och struktur, däremot säger det inget om hur sådana fakturameddelanden skall presenteras, vare sig på skärm eller vid utskrift.

  Systembyggare är fria att välja sätt för fakturapresentation, men standarden för XML stilmallar är ett kraftfullt verktyg

 • Använda Svefakturans referensmall i vår kommersiella produkt

  Referensstilmallen för presentation av Svefakturor har tagits fram som del av verifierings­tjänsten, dels för att ge stöd vid utveckling och dels som ett objektivt referensformat ifall sändare och mottagare har olika uppfattning om vad en Svefaktura innehåller.

  Den är inte normerande utan var och en kan utveckla sin egen stilmall för visning eller utskrift av Svefakturor. De som utvecklar lösningar för Svefaktura får fritt använda eller bygga på referensmallen. All sådan användning sker på eget ansvar.

 • Om leverantör och köpare är överens om att tillämpa egen stilmall?

  Om en köpare gör ett medvetet val att använda en speciell, leverantörsanpassad stilmall rekommenderar vi att köparen utformar sin lösning med alternativa stilmallar så att rätt stilmall, översänd i förväg, med automatik kopplas in vid visning beroende på vem som är fakturans leverantör. Vi anser detta vara ett bättre alternativ än att öppna för ett förfarande där aktuell stilmall ligger medsänd inne i XML-meddelandet.

  Köparens handläggare (attestant, revisor, etc.) bör fortfarande ha möjlighet att manuellt koppla in eller välja annan stilmall.

  Få standardsystem erbjuder idag denna typ av funktionalitet.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område