Publicerad 11 april 2024

Krav på e-handel i samband med upphandling

Handledningen riktar sig till upphandlingsansvariga och projektledare för e-handel på kommuner, regioner, statliga myndigheter samt bolag som omfattas av regelverket för offentlig upphandling.

Publiceringsdatum

Februari 2022

Handledningen ska hjälpa de ansvariga att svara på frågan hur de ska ställa krav på e-handel i samband med upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att analysera vilken eller vilka affärsprocesser som kan vara aktuella samt att utforma kraven i upphandlingsdokumenten.

Det här är en uppdaterad version av den handledning som SFTI publicerade i december 2018. SFTI har uppdaterat handledningen med anledning av förändrad lagstiftning och nya tekniska standarder som antagits av SFTI:s styrgrupp.

Till handledningen finns tre (3) bilagor.

Bilaga 1. Olika former av e-handel. Beskriver olika e-handels­meddelanden för e-handel i offentlig sektor.

Bilaga 2. Mall – E-handel i upphandlingar. Innehåller mall för formulering av krav på e-handel i form av särskilda villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor) samt kommersiella villkor. Malltexterna är utformade för att passa upphandlande myndigheter och enheter.

Bilaga 3. Krav i upphandlingsdokument. Innehåller kortfattade beskrivningar av olika sätt att ställa krav i ett upphandlingsdokument. (avpublicerad, under uppdatering)

Ladda ned

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (PDF) Pdf, 371 kB.

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (Word) Word, 188 kB.

Bilagor till handledningen

Bilaga 1 – Olika former av e-handel (PDF) Pdf, 444 kB.

Bilaga 2 – Mall e-handel i upphandlingar (Word) Word, 146 kB.


Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.