Publicerad 19 maj 2021

Krav på e-handel i samband med upphandling

Handledningen riktar sig till upphandlingsansvariga och projektledare för e-handel på kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter samt bolag som omfattas av regelverket för offentlig upphandling.

Publiceringsdatum

December 2018

Handledningen ska hjälpa de ansvariga att svara på frågan hur de ska ställa krav på e-handel i samband med upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader. Det handlar om att analysera den egna organisationens förutsättningar, att analysera vilken eller vilka affärsprocesser som kan vara aktuella samt att utforma kraven i upphandlingsdokumenten.

Till handledningen finns det även nio mallar med exempel på beskrivande texter om e-handel och förslag till e-handelskrav i form av kontraktsvillkor respektive tilldelningskriterier.

Det här är en uppdaterad version av den handledning som SFTI publicerade i december 2016. SFTI har uppdaterat handledningen med anledning av förändrad lagstiftning och nya tekniska standarder som antagits av SFTI:s styrgrupp.

Ladda ned

Handledning om Krav på e-handel i samband med upphandling (Word, nytt fönster) Pdf, 799 kB.

Bilagor till handledningen

Här finns bilagorna till denna handledning med exempel på särskilda villkor för fullgörande av kontrakt och e‑handelskrav för olika affärsprocesser som stöds av SFTI:s affärsmeddelanden. Som bilaga finns även exempel på tilldelningskriterier.

Ladda ned

Bilagorna uppdateras för närvarande.

Exempel 1: Beställning från produktkatalog (PDF, nytt fönster) Pdf, 207 kB.

Exempel 1: Beställning från produktkatalog (Word,nytt fönster) Word, 103 kB.

Exempel 2: Beställning från produktkatalog och via webbshop (PDF, nytt fönster) Pdf, 209 kB.

Exempel 2: Beställning från produktkatalog och via webbshop (Word,nytt fönster) Word, 100 kB.

Exempel 3: Beställning via webbshop (punch-out) (PDF, nytt fönster) Pdf, 206 kB.

Exempel 3: Beställning via webbshop (punch-out) (Word,nytt fönster) Word, 101 kB.

Exempel 4: Orderöverenskommelse (PDF, nytt fönster) Pdf, 197 kB.

Exempel 4: Orderöverenskommelse (Word,nytt fönster) Word, 101 kB.

Exempel 5: Beställning av tjänsteuppdrag (PDF, nytt fönster) Pdf, 205 kB.

Exempel 5: Beställning av tjänsteuppdrag (Word,nytt fönster) Word, 102 kB.

Exempel 6: Beställning med rekvisition (PDF, nytt fönster) Pdf, 183 kB.

Exempel 6: Beställning med rekvisition (Word,nytt fönster) Word, 98 kB.

Exempel 7: Periodisk fakturering (PDF, nytt fönster) Pdf, 177 kB.

Exempel 7: Periodisk fakturering (Word,nytt fönster) Word, 97 kB.

Exempel 8: Fristående fakturering efter 20190401 (PDF, nytt fönster) Pdf, 177 kB.

Exempel 8: Fristående fakturering efter 20190401 (Word,nytt fönster) Word, 96 kB.

Exempel 9: Exempel på tilldelningskriterier (PDF, nytt fönster) Pdf, 197 kB.

Exempel 9: Exempel på tilldelningskriterier (Word,nytt fönster) Word, 102 kB.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område