Publicerad 19 maj 2021

SFTI handledning för Svefaktura

Svefaktura 1.0 avvecklades som SFTI-rekommendation 1 april 2021. Dokumentationen finns tillfälligt kvar på denna plats i avvaktan på överflyttning till ett webbavsnitt för avförda meddelanden.

Handledningen ger detaljerade anvisningar för att använda Svefaktura i syfte att främja mer enhetlig tillämpning av standarden, både för köpare och för säljare.

Publiceringsdatum

Juni 2010

Ladda ned

SFTI handledning för Svefaktura (PDF, nytt fönster) Pdf, 616 kB.

Utgångspunkten för handledningen har varit dels att uppnå effektiviseringar i fakturahanteringen och dels att även fortsättningsvis behålla en god intern kontroll.

Handledningen riktar sig till alla organisationer som ska införa e-fakturering med Svefaktura, både offentliga organisationer och deras varu- och tjänsteleverantörer samt it-systemleverantörer. Du behöver viss kunskap om rutiner och systemstöd för fakturahantering, och du kanske jobbar som projektledare eller ansvariga inom respektive verksamhet. Även inköpsansvariga som deltar i diskussioner med leverantörer om övergång till e-faktura kan ha viss nytta av handledningen.

Referensmall för Svefaktura

Ladda ned

Guide referensmall för presentation av Svefaktura (PDF, nytt fönster) Pdf, 818 kB.

SFTI har tagit fram en presentationsmall som fungerar som en referensmall för Svefaktura. Mallen har ingen normerande funktion för hur it-lösningar ska presentera Svefakturor. Det ska dock vara möjligt att på begäran kunna visa upp Svefakturor i referensformatet, till exempel för jämförelse mellan hur en sändares respektive mottagarens system visar en Svefaktura. Genom presentationsmallen kan man ta del av den information som inryms i fakturan.

Mallen kan även användas till ledning och inspiration vid utveckling av lösningar som stödjer Svefaktura. SFTI ställer dock inget krav på att använda just denna mall för rutinerna i anslutning till arbete med Svefaktura. Tvärtom, presentation av fakturor är ett område där användare/handläggare kan ha olika preferenser. Utvecklare kan med andra ord skapa mervärden för sina lösningar genom egna genomtänkta visningsformat.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område