9 november 2022 till 10 november 2022 kl. 09.30-15.15

E-handelsdagar 2022

Under två dagar genomförs E-handelsdagarna för dig som arbetar i offentlig sektor med effektivisering av inköp genom e-handel, e-fakturering och e-upphandling.

Anmäl dig

Innehåll

E-handelsdagarna inleds med information från SFTI om aktuellt inom e-handelsområdet. Det blir sedan ett panelsamtal mellan SFTI:s huvudmän om SFTIs uppdrag och framtida viktiga frågor. Några exempel på föreläsningar är digital mognad, erfarenheter om införandet av nya meddelande standarden, Peppol BIS, kommunikation till leverantörer om e-faktura, systemstrategier för e-handel och om hur man kan samarbete kring e-handel mellan kommuner. Konferensens första dag avslutas med middag på Quality Hotel Globe.

Under båda dagarna kommer det att finnas tre parallella seminariesessioner. Konferensen avslutas med ett panelsamtal, digitaliseringens påverkan på den offentliga affären.

Plenumföreläsningar och de seminariepass som kommer vara i plenumsalen kommer att webbsändas.

Målgrupp

Du som arbetar i offentlig sektor med att effektivisera inköp genom e-handel, e-fakturering och e-upphandling.

Program

Dag 1

09.30.10.00 Samling. Kaffe serveras för dig som deltar fysiskt

10.00-10.10 Välkomna, inledning

10.10-10.30 Aktuellt från SFTI

10.30-11.10 Panelsamtal med SFTI:s huvudmän

11.10-11.40 Nätverkande och kaffe

11.40-12.15 Projektet "Digital mognad"

Julia Larsson, Adda och Fredrik Carlsson, SKR

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Parallella seminarier

 • A. Upphandlingsmyndighetens statistiktjänst, vilken statistik kan tas fram?
  Andreas Doherty, Upphandlingsmyndigheten
 • B. Ludvika kommun berättar om hur de infört e-handel och lyckats med anslutning av leverantörer
  Maria T. Westerlund och Henrik Brus, Ludvika kommun
 • C. Hur lyckas man med snabbare övergång från SFTI ESAP 6 till Peppol BIS e-handel?
  Sten Odelberg, Region Skåne och Thomas Pettersson, SFTI:s Tekniska kansli.

14.00-14.15 Förflyttning

14.15-15.00 Parallella seminarier

 • A. eForms - den nya annonsstandarden för upphandling
  Robin A. Boström, SKR
 • B. Falkenbergs kommun berättar om sitt pågående arbete att, tillsammans med sina bolag, införa e-handel
  Ann-Heléne Klasson och Liv Walden, Falkenbergs kommun
 • C. Hur lyckas man med snabbare övergång från SFTI ESAP 6 till Peppol BIS e-handel?
  Sten Odelberg, Region Skåne och Thomas Pettersson, SFTI:s Tekniska kansli.

15.00-15.30 Nätverkande och kaffe

15.30-16.16 Införande av e-handel

Anna Wetter och Thomas Rohdén, Jönköpings kommun

16.15-16.30 Sammanfattning och avslut.

19.00 Middag, Quality Hotel Globe.

Dag 2

09.00-10.00 Hur och vad bör kommuniceras till leverantörer som ska börja skicka e-fakturor till offentlig sektor?
Systemstrategier för e-handel

Martin Forsberg, SFTI:s Tekniska kansli och Anderz Petersson, DIGG

10.00-10.30 Nätverkande

10.30-11.15 Hur fyra kommuner gemensamt upphandlade och nu delar installation av ekonomi- och e-handelssystem

Marcus Bäckström, Simrishamns kommun.

11.15-11.30 Förflyttning

11.30-12.15 Parallella seminarier

A. E-signering
Björn Scharin och Anna Amundberg

B. Tjänstebeställningar
Annica Olsson Malaussene och Ingela Sandström, Polisen och Camilla Leffler och Cecilia Brag, Varbergs kommun

C. Ludvika kommun berättar om hur de infört e-handel och lyckats med anslutning av leverantörer
Maria T. Westerlund och Henrik Brus, Ludvika kommun.

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Parallella seminarier

 • A. Tjänstebeställningar
  Annica Olsson Malaussene och Ingela Sandström, Polisen och Camilla Leffler och Cecilia Brag, Varbergs kommun
 • B. Hur kan vi skapa efterfrågan på e-handel hos beslutsfattare?
  Katarina Appelqvist, Kungsbacka kommun
 • C. Hur vi fick 65 fastighetstekniker att börja beställa i Proceedo.
  Anna-Karin Wahlström, Region Sörmland

14.00-14.30 Nätverkande och kaffe

14.30-15.00 Panelsamtal - digitaliseringens påverkan på den offentliga affären

Svenskt Näringsliv och Företagarna för en paneldiskussion tillsammans med Upphandlingsmyndigheten kring digitaliseringens påverkan på den offentliga affären.

Vilka utmaningar finns för leverantörerna? Kan kraven på digital handel vara ett konkurrenshinder? Lyssna på Ellen Hausel Heldahl (Svenskt Näringsliv), Magnus Johansson (Företagarna) och Fredrik Flodin (Upphandlingsmyndigheten) diskutera konkurrens och digitalisering.

15.00-15.15 Sammanfattning och tack för i år.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Medverkande

 • Julia Larsson, Adda
 • Maria T. Westerlund, Ludvika kommun
 • Henrik Brus, Ludvika kommun
 • Sten Odelberg, Region Skåne
 • Ann-Heléne Klasson, Falkenbergs kommun
 • Liv Walden, Falkenbergs kommun
 • Thomas Rohdén, Jönköpings kommun
 • Anna Wetter, Jönköpings kommun
 • Camilla Leffler, Varbergs kommun
 • Cecilia Brag, Varbergs kommun
 • Marcus Bäckström, Simrishamns kommun
 • Anna Amundberg, Post- och telestyrelsen, PTS
 • Björn Scharin, Post- och telestyrelsen, PTS
 • Annika Olsson Malaussene, Polisen
 • Ingela Sandström, Polisen
 • Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv
 • Magnus Johansson, Företagarna
 • Anderz Petersson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
 • Andreas Doherty, Upphandlingsmyndigheten
 • Fredrik Flodin, Upphandlingsmyndigheten
 • Fredrik Carlsson, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Robin Anderson Boström, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Maria Larsson, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli
 • Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli

Praktisk information

E-handelsdagarna 9-10 november erbjuds via webb eller för fysiskt deltagande på Quality Hotel Globe. Antalet platser för fysiskt deltagande är begränsat. 

Webbsändningen tillika konferensen börjar första dagen kl.10.00 och avslutas kl.16.30 Middag, till vilken föranmälan krävs, serveras kl.19.00. Dag 2 börjar vi klockan 09.00 och allt avslutas ca 15.15.

Plenumföreläsningar och de seminariepass som kommer vara i plenumsalen kommer att webbsändas. Information om vilka seminarier som webbsänds kommer senare.

Logi

Ett antal hotellrum är förbokat på Quality Hotel Globe. Du bokar och betalar direkt till hotellet. Se anmälningslänken för mer information.

Välkomna!

Om du har frågor

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område