23 oktober 2023 kl. 09.00-12.00

Kurs - Peppol BIS e-handel

En halvdagskurs om Peppol BIS-e-handel meddelandena och Peppolnätverket.

Anmäl dig

Innehåll

Denna kurs kommer att ge dig mer kunskap om Peppol BIS-e-handel meddelanden och Peppolnätverket.

Sedan ett antal år rekommenderar SFTI ”Peppol BIS e-handel” för e-handel inom offentlig sektor. ”Peppol BIS e-handel” kan hantera alla affärsprocesser för e-handel. På sikt kommer den standard som idag är mest använd, SFTI ESAP 6 med meddelandeformatet EDIFACT, att fasas ut och ersätts av Peppol BIS e-handel med meddelandeformatet XML. Peppol:s meddelanden används inom stora delar av Europa och i övriga delar av världen, till skillnad från SFTI/ESAP som endast är en svensk standard.

Målgrupp

Kursen riktar till dig i rollen såsom projektledare, systemägare, systemadimistratör eller dylikt för inköp och e-handel hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag.

Program

Kursen lägger fokus på de olika affärsprocesser som stöds av Peppol BIS e-handel. Parallellt görs även jämförelse med motsvarande processer och meddelanden inom SFTI/ESAP.

Vi går också igenom:

  • Vissa förberedelser som behöver göras inför och förutsättningar för införandet av e-handel med Peppol
  • Peppolnätverket
  • Valideringstjänst för Peppol-meddelanden

Medverkande

Thomas Pettersson och Oscar Glanzmann vid SFTI tekniska kansli.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.