Publicerad 25 maj 2021

Arbetsgrupp implementation Peppol BIS

I början på juni startar SFTI upp en arbetsgrupp där kommuner, regioner, myndigheter, leverantörer till offentlig sektor samt systemleverantörer är välkomna att delta för att genomföra implementation av Peppol Bis meddelanden för e-handel.

Det är fortfarande många utställare och mottagare i Sverige som skickar och tar emot e-handelsmeddelanden enligt ESAP6. För att stötta utställare/mottagare i övergången till Peppol Bis startar SFTI därför en arbetsgrupp. Deltagare i arbetsgruppen kommer att arbeta med att se hur meddelandena enligt standarden Peppol Bis kan hanteras i praktiken, uppsättning av kommunikation samt att genomföra tester etc. I arbetsgruppen ingår kommuner, regioner, myndigheter, leverantörer av varor och tjänster till offentlig sektor, systemleverantörer samt SFTI tekniskt kansli. Gruppen träffas varannan vecka och däremellan krävs eget arbete. Arbetet beräknas pågå juni-december 2021 med uppehåll under semesterveckorna 28-33.

Är ni intresserade av att delta i arbetsgruppen går det bra att skicka in en anmälan till

Arbetsgrupp implementation Peppol BIS

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.