Publicerad 24 mars 2022

Enkel skrift om e-anbud och e-fakturering

En enkel skrift om att lämna anbud elektroniskt och att fakturera elektroniskt har tagits fram i samverkan mellan Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almega, Digg, SKR och Upphandlingsmyndigheten.

Göra affärer med offentlig sektor – Lämna anbud och fakturera elektroniskt

Syftet är att kortfattat informera om vad företag ska tänka på om de är intresserade av att lämna anbud i upphandlingar samt om hur man som leverantör ska fakturera sina kunder i offentlig sektor.

I den del som handlar om e-fakturering tas även e-faktura-standarden och Peppol som kommunikation upp.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.