Publicerad 15 februari 2022

Inbjudan att delta i ny arbetsgrupp inom SFTI

I mars startar en ny arbetsgrupp för implementation av Peppol BIS meddelanden.

Bakgrund och syfte

I början på mars kommer SFTI att starta upp en ny arbetsgrupp.

Kommuner, regioner, myndigheter, leverantörer till offentlig sektor samt systemleverantörer är välkomna att delta för att genomföra implementation av Peppol BIS meddelanden för e-handel.

SFTI hade liknande arbetsgrupp under hösten och vintern 2022.

Det är fortfarande många utställare och mottagare i Sverige som skickar och tar emot e-handelsmeddelanden enligt ESAP6.

För att stötta utställare/mottagare i övergången till Peppol BIS startar SFTI därför denna arbetsgrupp.

Arbetsgruppens uppdrag

Deltagare i arbetsgruppen kommer att arbeta med att se hur meddelandena enligt standarden Peppol BIS kan hanteras i praktiken, uppsättning av kommunikation samt att genomföra tester etcetera.

Arbetsgruppen

I arbetsgruppen ingår kommuner, regioner, myndigheter, leverantörer av varor och tjänster till offentlig sektor, systemleverantörer samt SFTI tekniskt kansli.

Gruppen träffas varannan vecka och däremellan krävs eget arbete där man testar för att starta upp att sända och ta emot Peppol BIS-meddelandena (katalog, order, faktura och eventuellt leveransavisering om detta används).

Tidplan

Arbetet beräknas pågå från mars till september 2022 med uppehåll under semesterveckorna 25-35.

Intresseanmälan

Är ni intresserade av att delta i arbetsgruppen går det bra att skicka in en anmälan till

Maria Larsson

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.