Publicerad 24 mars 2023

Peppol BIS e-handel

Halvdagskurs på distans.

Bakgrund

Sedan ett antal år rekommenderar SFTI ”Peppol BIS e-handel” för e-handel inom offentlig sektor. ”Peppol BIS e-handel” kan hantera alla affärsprocesser för e-handel. På sikt kommer den standard som idag är mest använd, SFTI ESAP 6 med meddelandeformatet EDIFACT, att fasas ut och ersätts av Peppol BIS e-handel med meddelandeformatet XML. Peppol:s meddelanden används inom stora delar av Europa och i övriga delar av världen, till skillnad från SFTI/ESAP som endast är en svensk standard.

Innehåll

Denna kurs kommer att ge dig mer kunskap om Peppol BIS-e-handel meddelanden och Peppol-nätverket.

Kursen lägger fokus på de olika affärsprocesser som stöds i Peppol BIS e-handel:

 • Beställning mot produktkatalog
 • Tjänstebeställningar
 • Beställning med inköpsförslag från webbutik (PunchOut)
 • Beställning utanför inköpssystemet (OrderAgreement)
  • Webbutik
  • Hämtköp
  • E-post/telefon
 • Periodisk fakturering

Parallellt med genomgången av affärsprocesserna görs jämförelse med motsvarande processer och meddelanden inom SFTI/ESAP.

Vi går också igenom:

 • Vissa förberedelser som behöver göras inför och förutsättningar för införandet av e-handel med Peppol
 • Hur Peppol-nätverket är uppbyggt
 • Valideringstjänst för Peppol-meddelanden

Målgrupp

Kursen riktar sig till projektledare eller systemägare för inköp och e-handel hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag.

Kursledare

Thomas Petterssson, SFTI tekniska kansli.

Nästa kurstillfälle

SFTI:s kalendarium

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.