Publicerad 31 mars 2022

Frågor och svar om minderåriga och feriearbete/praktik

 • Kan minderåriga (under 18 år) arbeta eller praktisera där det finns smitta eller risk för smitta av Covid-19? (Uppdaterad: 23 juni 2021 )

  Föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03) gäller allt arbete som minderåriga utför. Arbetet ska vara yrkesmässigt och inte föreningsverksamhet, fritids- eller hobbysysselsättning. Ungdomar, det vill säga minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får normalt ha ett ofarligt arbete.

  Riskbedömning, introduktion och handledning

  Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer generellt krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter och sommarjobbare ska riskbedöma arbetsmiljön. En arbetsgivare eller praktikgivare ska även se till att den minderåriga får en introduktion. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifter och risker. Som arbetsgivare ska du också informera skyddsombud om de arbetsuppgifter den minderåriga ska genomföra samt utse en handledare åt den minderåriga. Handledaren ska ha erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna.

  Inget arbete inom vård, äldreomsorg, funktionshinderområdet eller förskola när det finns konstaterad eller misstänkt covid-19

  Minderåriga ska inte utföra arbetsuppgifter inom vård, äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet eller förskolan om det finns patienter, brukare eller barn med konstaterad eller misstänkt covid-19. Det är upp till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att, utifrån en riskbedömning, säkerställa att den minderårigas arbetsuppgifter inte innebär risk för kontakt med det nya coronaviruset utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi med allmän smittspridning.

  Unga i arbetslivet, Arbetsmiljöarbetet

  Arbetstider för minderåriga, Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (PDF)

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (PDF)

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR