Publicerad 28 oktober 2022

Information om näringslivsåtgärder med anledning av coronaviruset

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners insatser inom näringslivet med anledning av coronaviruset.

Vägledning om statligt stöd för hyresrabatter

Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, med anledning av coronaviruset, tillfälligt sänker den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher. SKR presenterar här ett vägledande material om regeringens förordning för det statliga stödet.

Statligt stöd för hyresrabatter till utsatta branscher, vägledning från SKR

Leveranser av mat och medicin inom landsbygdskommuner

Under pandemin började flera kommuner organisera hemleveranser av mat och medicin till riskgrupper. Leveranserna är både miljömässigt ohållbara och dyra. Ett Vinnovafinansierat projekt har tagit fram en digital plattform för att effektivisera och underlätta samverkan mellan olika aktörer. Projekt har genomförts av IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med bland annat SKR och kommunerna Herrljunga, Mora och Orsa. Goda erfarenheterna från projektet har nu samlats i en handbok som ska stödja kommuner och regioner i arbetet med hemleveranser.

Hemleveranser på landsbygd, IVL

Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder

SKR har samlat frågor och svar om kommunala och regionala åtgärder för att mildra coronavirusets konsekvenser för företag.

Kommunala och regionala näringslivsåtgärder, frågor och svar

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR