Publicerad 24 september 2021

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel

Från den 29 september tas föreskriften HSLF-FS 2020:12 som berör kollektivtrafiken bort.

Den 29 september tas alla rekommendationer rörande att hålla avstånd och undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik är bort. Detta gäller även de allmänna råden riktade till kollektivtrafikens verksamheter om att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och att informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Det här gäller från och med den 29 september, Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset