Publicerad 28 september 2021

Kultur- och fritidsverksamhet

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Kultur- och fritidsverksamheterna har under pandemin påverkats av begränsningar för deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter.

Regeringen har beslutat om lättnader i deltagarbegräsningarna i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 från och med den 29 september 2021. Folkhälsomyndigheten har från och med samma dag upphävt sina föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2021:2 och HSLF-FS 2021:12.

Riksdagen har beslutat förlänga giltighetstiden av covid-19-lagen till utgången av januari 2022, men regeringen ska återrapportera till riksdagen senast den 12 november om lagen kan upphöra tidigare.

De generella krav på smittskyddsåtgärder som kvarstår i begränsningsförordningen 2021:8 avses utgöra grund för nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, om smittspridningen och läget i vården skulle kärva det.

Folkhälsomyndigheten har uttalat att det nuvarande epidemiologiska läget innebär att någon miniminivå gällande avstånd i relation till covid-19 för närvarande inte är nödvändig.

Tillsynsvägledning gällande covid-19-lagen, Folkhälsomyndigheten

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

Uppmaningen att ofta kontrollera vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet gäller fortsatt.

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset