Publicerad 30 september 2021

Tillsyn och kontroll

Den pågående pandemin har påverkat hur tillsyn kunnat bedrivas. Kommunerna har även fått ett nytt tillsynsområde genom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynsvägledande myndigheter har haft råd om tillsyn under pandemin på sina webbplatser. Med anledning av att restriktioner i stort avskaffats den 29 september 2021 så bör tillsynen kunna genomföras som innan pandemin. Digitala erfarenheter kan vidareutvecklas. Myndigheten bör stämma av besöket i förväg vid vissa verksamheter, till exempel äldre- eller LSS-boenden. Rutiner för hygien ska finnas sedan tidigare och särskild uppmärksamhet bör gälla vid symptom på covid 19.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset