Publicerad 30 september 2021

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Riksdagen har beslutat att förlänga lagen till utgången av januari 2022. Avsikten är att ha beredskap för att införa nya restriktioner för serveringsställen, om ökad smittspridning och läget i vården skulle kräva det. Riksdagen har uppmanat regeringen att senast 12 november komma med en skrivelse om hur den ser på lagarnas giltighetstid och redogöra för hur de använts.

Folkhälsomyndigheten från och med den 29 september upphävt sina föreskrifter och allmänna råd till lagen.

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Folkhälsomyndigheten

Ytterligare information om vad som gäller från och med den 29 september

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m., Folkhälsomyndigheten

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning, Länsstyrelsen Stockholm

Ersättning för tillsyn

För tillsynen 1 juni–30 september 2021 har regeringen den 5 maj beslutat att kommunerna får 60 miljoner kronor fördelat enligt vad som framgår av bilagan till beslutet. Utbetalning till kommunerna görs av Kammarkollegiet och kommer att ske utan rekvisition senast i juli 2021.

Regeringsbeslut: Utbetalning av medel till kommuner och regioner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF) Pdf, 573 kB.

Bilaga till regeringsbeslut: Fördelning av 60 miljoner kronor per kommun, utifrån antal serveringsställen (PDF) Pdf, 2 MB.

Ersättning för tillsyn under höst och vinter 2021/2022

Några besked om ersättning för tillsyn under perioden efter den 30 september finns ännu inte. SKR återkommer med besked när information finns.

Vägledning i tillsynsuppdraget

Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Stockholms län har ett tillsynsvägledningsuppdrag avseende lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Här hittar du mer information.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning, Länsstyrelsen Stockholm

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset