Publicerad 15 september 2022

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen består av tre delar: planera, granska och pröva. Den är avslutad när fullmäktige eller bolagsstämma behandlat revisionsberättelse och granskningsrapport samt fattat beslut i ansvarsfrågan.

Tre grundläggande principer i revisionsprocessen:

  1. Öppenhet och kommunikation.
  2. Ansvarsfördelning mellan revisorer och sakkunniga.
  3. Kvalitetssäkring och dokumentation.
  Planera, granska, pröva.

  Revisionsprocessen

  Planera, granska, pröva

  Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räken­skapsår. Vissa delar av revisionsprocessen pågår fortlöpande medan andra delar är mera avgränsade i tiden. Processens delar överlappar och påverkar varandra. Under God revisionssed i kommunal verksamhet finns mer information om de olika delarnas innehåll.

  God revisionssed

  Granskning i dialog

  I filmen berättar tre revisorer om vikten av dialog i arbetet med granskning. Med Jan Rönngren, revisor i Strömsunds kommun, Marianne Ericsson, revisor i Region Jönköping, Bert Öhlund, revisor i Region Västerbotten.

  Filmen är 2 minuter och 30 sekunder lång.

  Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
   Handläggare
  • Anna Eklöf
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR