Publicerad 15 september 2021

Revision i stiftelser och övriga företagsformer

Avsikten med att fullmäktige utser kommunala revisorer i sina företag är att ge den kommunala ägaren, stiftaren eller medlemmen en demokratiskt förankrad insyn och kontroll.

Fullmäktige ska utse kommunala revisorer i de stiftelser och företag som kommunen har ett engagemang i som ägare, stiftare eller medlem. Det ska ske i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och övriga omständigheter. Det gäller kommunala verksamhetsstiftelser, donationsstiftelser, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska och ideella föreningar.

Granskningens inriktning

Det finns skäl för den kommunala revisorn att i sin granskning särskilt inrikta sig på om företaget genomför stiftarens, medlemmens eller ägarens avsikter det vill säga anlägga samma ändamålsperspektiv som lekmannarevisorn gör granskning av ett aktiebolag. Företagets avsikt eller ändamål uttrycks i dess förordning, stadga och avtal (eller motsvarande).

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR