Publicerad 23 februari 2024

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Här har kommuner och regioner ett viktigt ansvar. SKR stödjer kommuner och regioners utveckling på området.

SKR har kommuner och regioners uppdrag att bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas och att det våldsförebyggande arbetet får större fokus. I kvinnofridsarbetet ingår arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Stöd till socialtjänsten

Stöd till hälso- och sjukvården

Stöd för våldsförebyggande arbete i skolan

Stöd för arbetsgivare att upptäcka våldsutsatta medarbetare

Aktuellt

Evenemang

Publikationer

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.