Publicerad 6 december 2021

Poddavsnitt #53 Rätt att rösta

Under vecka 49, 2021, har SKR tema Mänskliga rättigheter och lanserar en serie med fyra poddar i podcasten Demokratiresan. Detta är det första avsnittet om; Rätten att lägga sin röst och att kunna ställa upp i val är en förutsättning för demokratin och en del av de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Vi vet att det finns stora skillnader i det politiska deltagandet mellan olika grupper. Ta del av Uppsala kommuns arbete med så kallade demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet och Studieförbundet Vuxenskolans satsning för att stärka delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Podcast Demokratiresan avsnitt 53

Medverkande

  • Gro Hansen, Uppsala kommun
  • Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan
  • Björn Kullander, SKR

Samtalsledare är Malin Svanberg, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR