Publicerad 26 augusti 2022

MakroNytt

I MakroNytt presenterar SKR sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och regioner.

MakroNytt publiceras i samband med att SKR gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Nästa planerade MakroNytt publiceras i samband med en ny Skatteunderlagsprognos i oktober. Datum för publicering är ej fastställt, tidpunkt för Skatteunderlagsprognosens publicering beror på när Budgetpropositionen presenteras.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR