Publicerad 9 juli 2021

Diagram för befolkningen

Antalet personer i olika grupper av befolkningen har betydelse både för kommunsektorns kostnader för vård–skola–omsorg liksom för sektorns intäkter.

Utvecklingen av befolkningen i olika befolkningsgrupper

För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 19 och 64 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 19 och 64 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget (som för det mesta inte arbetar).

Diagrammen har SCB:s senaste befolkningsprognos från april 2021 som underlag. Observera att de två diagrammen har olika skalor på y-axeln för att linjerna ska synas tydligt.

Befolkningsdiagram

Demografisk utveckling i åldersgrupperna 1–6, 7–15, 16–18 samt 65–84 och 85+ år.

Linjediagram som visar befolkningens utveckling (demografi) i olika åldersgrupper för unga och gamla fram till år 2040.

Demografisk utveckling i åldersgrupperna 19–64 år samt totala befolkningen.

Linjediagram som visar befolkningens utveckling (demografi) för de i åldrarna 19 till 64 år samt befolkningen totalt fram till år 2040.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2021-04-28, utfall till och med 2020.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR