Publicerad 3 juni 2022

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Aktuellt

Evenemang

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR