Publicerad 7 juni 2022

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Yrkesresor för flera verksamhetsområden

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028.

Yrkesresan Barn och unga är först ut och Göteborgsregionen ansvarar för produktion och spridning. Regionala uppstarter äger rum med början i juni. Lärplattformen finns nu tillgänglig och kursinnehållet lanseras successivt under 2022 och framåt.

Lärplattformen Yrkesresan (webbsidan kräver inloggning)

Nästa yrkesresa vänder sig till medarbetare inom funktionshinderområdets utförarverksamheter. Förberedelser inför produktionen påbörjas under våren 2022, med RSS Västernorrland som ansvarig. Längre fram planeras även en yrkesresa för myndighetsutövande medarbetare inom funktionshinderområdet.

Under 2022 påbörjas förstudier för ytterligare två yrkesresor: missbruk och beroende (RSS Jönköpings län) samt utförarverksamheter inom äldreomsorgen (RSS i Östergötland).

Regionalt genomförande

Det finns nu regionala projektledare på plats i alla län (RSS) som ansvarar för det regionala genomförandet. Med början i juni 2022 kommer arbetsledare/chefer i kommunerna att få information om Yrkesresan och det regionala genomförandet. Därefter kommer utbildare att rekryteras och konton upprättas för de medarbetare som ska delta i kurserna. Detta kommer att ske vid olika tidpunkter i olika län.

Digital samarbetsyta

Alla anslutna kommuner, RSS:er och andra aktörer är välkomna till SKR:s digitala yta Samarbetsrum. Här samlar vi all information och det finns även möjlighet att ställa frågor. Hör av dig till SKR:s Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum.

Fortfarande möjligt att ansluta

Hittills har nästan 90 procent av landets kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan, och det finns fortfarande möjlighet för fler kommuner att vara med.

Så går det till att ansluta en kommun till Yrkesresan

Film: Yrkesresan - kvalitet i varje möte

I filmen berättar medarbetare inom socialtjänsten om vilken nytta de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer förklarar sina respektive roller i arbetet. Ansvariga chefer på SKR berättar om vikten av samverkan för att paketera och sprida bästa tillgängliga kunskap. Filmen är textad och cirka 4 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Ulrika Freiholtz
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR