Publicerad 27 juni 2022

AI-nätverket för kommuner och regioner

Sedan hösten 2021 driver AI Sverige och SKR tillsammans ett gemensamt AI-nätverk för regioner och kommuner.

Syftet med nätverket är att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor. Tillsammans kan vi identifiera resurser, behov och hinder för att driva AI-utveckling. Tanken är att nätverket ska fungera som en hjälp till självhjälp för en kommuns eller regions resa mot att bli en AI-mogen organisation.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som driver AI-utvecklingen framåt på ett eller annat sätt i din kommun/region. Du kanske är digitaliseringsansvarig, verksamhetsnära utvecklingsledare, AI-samordnare eller arbetar med AI-projekt.

Vi planerar att ses två ggr/termin. Vi delar in mötestiden i tre delar - lärande, samverkan/inspiration samt en del där vi lär av varandra och fördjupar oss i temat.

Kostnad

Deltagande i nätverket kostar inget att vara med. Du anmäler dig till respektive träff du vill delta på.

Nätverksträffar

Kommmande träffar 2022

  • 15 september klockan 09.00-11.00
  • 17 november klockan 09.00-11.00
  • 2 februari klockan 09.00-11.00
  • 11 maj klockan 09.00-11.00

Om genomförda träffar 2021

16 mars 2022

Under vårens första träff fick deltagarna överblick över existerande AI-tillämpningar och en möjlighet att blicka framåt mot tillämpningar som kan skapa värde, på kort och på lång sikt.

9 december 2021

Den 9 december anordnades en workshop där deltagarna fick möjlighet att demonstrera en idé eller utmaning som de ville få övriga nätverkskollegors tankar och återkoppling kring.

Deltagarna delades in i smågrupper där idén/utmaningen först kort presenterades. Sedan fick övriga gruppdeltagarna bidra med nya infallsvinklar rörande idén enligt en enkel samtalsmodell för att så många perspektiv som möjligt skulle kunna tas in på kort tid.

11 november 2021

Den 11 november träffades under temat Dela och lära. Conny Svensson, AI Sweden, presenterade plattformen My AI. Det är en plattform där man delar användningsfall, modeller, tips m.m. med varandra. För att kunna söka data har DIGG skapat Dataportalen. Josefin Lassinantti presenterade portalen för nätverket. Anna Syberfeldt från Högskolan i Skövde berättade om computer vision och hur de tillsammans med Avfallshantering Östra Skaraborg använt den tekniken för att analysera trä för återvinning.

My AI

21 september 2021

Temat för vår första nätverksträff var organisation och process. Vi fick bland annat lyssna på Robin Jägestedt från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om hur processerna och metoderna ser ut i deras Innovationsprogram. Vi fick även lära oss mer om AI Swedens nya verktyg för bedömning av AI-mognad.

Evenemang

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR