Publicerad 16 februari 2022

Verksamhetsplan och budget

Sveriges Kommuner och Regioners uppdrag är att proaktivt utveckla lösningar och idéer som erbjuder kommuner och regioner så goda förutsättningar som möjligt att ta sig an välfärdsutmaningarna.

Det är fakta om våra medlemmars verksamheter som ligger grund för SKR:s idéer och
lösningar. Detta gör SKR till en stark och trovärdig organisation som med kraft och
uthållighet kan påverka beslutsfattare och inspirera till fortsatt utveckling.
Tillsammans med våra medlemmar tar vi oss an välfärdsutmaningen. Med
gemensamma krafttag säkrar och utvecklar vi välfärden.

I verksamhetsplanen finns 2021 års viktiga frågor för SKR, som styrelsen särskilt följer.

Verksamhetsplan och budget för SKR 2022 (PDF) Pdf, 336 kB.

SKR:s årsredovisning 2020 (PDF) Pdf, 972 kB.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR