Publicerad 14 mars 2021

Vision och verksamhetsidé

Vision

Vi formar idéerna för välfärd och utveckling.
Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Verksamhetsidé

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner.

Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras
uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare.

Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet.

Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst
utvecklar demokrati och välfärd.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR