Publicerad 17 januari 2022

Programberedning för post-pandemin

En programberedning tillsätts med syfte att med utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från pandemin, peka på möjliga strategier och förslag på insatser som syftar till utveckling i kommuner, regioner och SKR.

Eva Nypelius (C), Ordförande
Henrik Fritzon (S), vice ordförande
Sten Nordin (M), ledamot
Per Einarsson (KD), ledamot
Lovisa Aldrin (L), ledamot
Anton Nordqvist (MP), ledamot
Linda Jonsson (V), ledamot
Håkan Lösnitz (SD), ledamot

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR