Publicerad 23 juni 2022

Beredskap för värmebölja

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem för sårbara grupper. Det är därför viktigt att kommuner och regioner har beredskap för värmeböljor.

Riskgrupper är framförallt

 • äldre
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättning
 • små barn, gravida och personer som tar viss medicin, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Vägledning om värmeböljor

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för handlingsplaner inför värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten har även tagit fram:

 • Målgruppsanpassade råd
 • Broschyrer
 • Filmer med råd till allmänhet och vård- och omsorgspersonal
 • Webbutbildning för vård- och omsorgspersonal
 • Bildbank med bilder som kan användas i informationsmaterial
 • Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer

Beredskap vid värmebölja, Folkhälsomyndigheten

Varningar vid höga temperaturer

SMHI har följande tröskelvärden för varning om höga temperaturer.

 • Gul varningsnivå: Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd.
 • Orange varningsnivå: Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer under fem dagar i följd. Alternativt maximal dygnstemperatur på 33 grader eller mer under tre dagar i följd.

Utöver gul och orange varning så kan även ett Meddelande om höga temperaturer utfärdas. Det sker vid en lägre nivå och vänder sig främst till riskgrupper.

Kommuner och regioner kan prenumerera på vädervarningar via tjänsten WIS som förvaltas av MSB.

Alla prognoser och varningar finns också i SMHI:s app. Appen finns för nedladdning i App Store samt på Google Play.

Exempel på beredskapsplaner

Stockholm stad

Stockholms stad har i sina riktlinjer för en säker förskola integrerat rutiner för värmebölja.

Säker förskola, riktlinjer för barnsäkerhet, Stockholms stad (PDF) Pdf, 767 kB.

Västerås och Region Västmanland

Västerås stad och Region Västmanland har tagit fram en gemensam handlingsplan för höga temperaturer. De har även tagit fram råd vid värmebölja som riktar sig till kommuninnevånare.

Västerås stad, Värmebölja i coronatider (PDF) Pdf, 1 MB.

Region Västmanlands och Västerås stads Handlingsplan vid värmebölja (PDF) Pdf, 935 kB.

Västerås råd vid värmebölja (PDF) Pdf, 654 kB.

Kristianstad

Kristianstads kommun har tagit fram en beredskapsplan för värmebölja:

Beredskap för höga temperaturer, Kristianstad (PDF) Pdf, 581 kB.

Skåne

Klimatsamverkan Skåne har tagit fram en beredskapsplan för höga temperaturer. Planen innehåller kunskapsunderlag och checklistor för olika personalkategorier inom vård och omsorg.

Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne (PDF) Pdf, 4 MB.

Klimattips.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR