Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Två svenska kommuner nominerade till internationell utmärkelse

  Göteborgs stad och Åre kommun är nominerade till en internationell demokratiutmärkelse för sina arbetsinsatser kring medborgardialog och satsningar för att stärka mellanvalsdemokratin. Människors rätt

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Unga romer skapar utställning med Sundsvalls museum

  Sundsvalls museum arbetar tillsammans med den romska minoriteten för att lyfta fram romers perspektiv. En fotoutställning om romers liv runt om i Europa väckte både igenkänning och diskussioner i den

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Icke-diskriminering Praktiskt rättighetsarbete
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Huddinge kommuns lärdomar kring jämlika livsvillkor i pandemin

  När pandemin slog till insåg Huddinge kommun i ett tidigt skede att kommunens krisberedskap inte var jämlikhetsintegrerad och att det fick negativa effekter för Huddingeborna. Kommunen delar nu med si

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete Jämlikhet
 4. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Kommunala partnerskap med MR-spår 

  Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) arbetar sedan länge med kommunala partnerskap för att stärka demokratin i Sverige och på andra håll i världen. Under hösten 2020 lanserades en ny sam

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR uppmärksammar internationella kvinnodagen

  Den 8 mars var den internationella kvinnodagen. Ett gott tillfälle att uppmärksamma demokratin och kampen för lika rösträtt. I år högtidlighåller vi dessutom hundraårsjubileet för allmän och lika röst

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Ledning och styrning Demokrati
 6. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  100 år av demokrati 

  Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslut om allmän rösträtt och allas rätt att vara valbara. De första kvinnliga riksdagsledamöterna tog plats i januari 1922. Kommunerna gick före; de första allm

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati
 7. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  MR-dagarna digitalt - nordens största forum för mänskliga rättigheter

  Konferensen kommer anordnas digitalt 19-21 april 2021 på temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor. SKR är medarrangör och har tre egna seminarier som riktar sig särskilt till tjänsteperson

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati
 8. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Utställningsprojekt ökade kunskapen om nationella minoriteter

  Arbetet med att motverka rasism och sprida kunskap om arbetet med nationella minoriteter är en viktig del av Uppsala kommuns MR-arbete. Sommaren 2020 genomförde ungdomar ett utställningsprojekt med sä

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Ledning och styrning Utveckling Demokrati Nationella minoriteter
 9. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Självstyre för stark demokrati, delaktighet och innovation 

  Självstyret möjliggör anpassning till lokala förutsättningar, effektivt resursanvändande och att kommuner hittar innovativa lösningar på lokala utmaningar. Ur ett MR-perspektiv är självstyret högst in

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Ledning och styrning Delaktighet Demokrati
 10. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Åtta svenska kommuner i ICLD-satsning på mänskliga rättigheter

  Idag den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter meddelade Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, att totalt åtta svenska kommuner kommer att bli del av deras nya sa

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen