Trelleborg och Örnsköldsvik uppmärksammas i demokratiutmärkelse

Demokratiutmärkelsen "Best Practice in Citizen Participation" har till syfte att uppmärksamma goda exempel från hela världen som arbetat för att stärka den demokratiska delaktigheten. I år uppmärksammas Trelleborg och Örnsköldsvik tillsammans med 120 andra goda exempel från hela världen.

The International Observatory on Participatory Democracy (OIPD), står bakom utmärkelsen, är ett internationellt nätverk av aktörer som arbetar med att stärka deltagandedemokratin, bland annat genom medborgardialoger. Efter en öppen utvärderingsprocess och granskning av en jury ska det bästa exemplet utses vid IOPD:s konferens 6-8 december, som i år äger rum i Grenoble.

Medborgarbudget i Trelleborg för bredare perspektiv

Trelleborgs arbetar med medborgarbudget för att främja landsbygdsutveckling. Arbetet har utvecklats ur ett behov av att förnya arbetet och öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Syftet var att även nå medborgare som inte är föreningsaktiva och därmed få ett bredare perspektiv samt att stärka möjligheten för barn och unga att delta. Inför 2022 har arbetet utvecklats och medborgarbudgeten innehåller även medel särskilt riktade till föreningar.

Örnsköldsvik demokratiutredning tar sikte på ökad tillit

I Örnsköldsvik beslutade kommunfullmäktige 2019 att starta en parlamentarisk demokratiutredning utifrån uppdraget att se över den politiska styrningen i kommunen. Uppdraget utvidgades till att även se över förvaltningsorganisation och hur man kan arbeta med att öka tilliten mellan kommunens medborgare och det demokratiska systemet.

Utifrån denna utredning initierades ett övergripande demokratiarbete där politiker och tjänstepersoner tillsammans har arbetat strategiskt med medborgardialoger utifrån idéen om ett lokalt samhällskontrakt.

Öppen utvärderingsprocess

Se alla förslag och delta i utvärderingsprocessen, Award 2022 (engelska)

Alla som vill kan delta i utvärderingsprocessen via IOPD:s webbplats. För att kunna lyfta fram förslag behöver du välja minst fem förslag som du vill lyfta fram, du kan också ställa frågor eller kommentera de olika förslagen.

De femton exempel med flest röster samt tio som väljs av en jury går vidare till nästa steg för en närmare utvärdering.

Förutom att utse ”Best Practice in Citizen Participation” brukar fem-sex förslag få ett särskilt omnämnande. 2021 gick Åre kommun vidare till slutomgången och Göteborgs stad fick ett särskilt omnämnande.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen