Vårdbloggen

  1. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    Samverkan mellan kommun och region frigör vårdplatser

    Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat kraftigt de senaste åren och frigjort cirka 1000 vårdplatser. Avgörande är väl fungerande samverkan. Att äldre personer s

    (1) Kommentarer Vårdplatser
  2. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Sex fakta om vården

    Inom vissa områden är svensk hälso- och sjukvård världsledande. Inom andra områden behöver vi bli bättre. Här är sex fakta om vården inför valen. Om några veckor är det val och vården är en av väljarn

    (0) Kommentarer Väntetider i vården Vårdplatser
  3. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Diskussionen om vårdplatser måste utgå ifrån fakta

    Frågan om vårdplatser är komplex och kräver lösningar på både kort och lång sikt. För att kunna utveckla vården behöver diskussionen bygga på fakta. Förra veckan publicerade SKR en rapport med fakta o

    (1) Kommentarer Vårdplatser
  4. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Frågan om vårdplatser är inte bara en fråga om antal

    Varje patient behöver få rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt plats. Vi måste också fortsätta de breda satsningarna på kompetensutveckling och vårdpersonalens arbetsmiljö. Pandemin håller fortsatt

    (0) Kommentarer Covid-19 Vårdpersonal Vårdplatser

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen