Publicerad 14 april 2021

Så lagrar vi data om din prenumeration

Information om hur din e-postadress lagras i samband med att du skapar ett konto för att prenumerera på innehåll från SKR:s webbplats.

När du väljer att starta prenumerationstjänsten kommer din e-postadress att krypteras och lagras i publiceringsverktygets databas (SiteVision Data Storage). När du börjar använda tjänsten, det vill säga har gjort aktiva val, kommer din e-postadress att avkrypteras och lagras i klartext i databasen.

SiteVisions servrar är placerade i Sverige och SKR lämnar inte ut data till tredje part. SKR kommer inte heller att använda din e-postadress till andra syften än att skicka e-postmeddelanden till dig när det finns ny eller ändrad information på SKR:s webbplats - och då bara i enlighet med de val du har gjort i prenumerationstjänsten.

Mer om hur SKR jobbar med integritet och dataskydd

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR