23 februari 2022 kl. 12.00-13.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Lansering av På gång inom EU - våren 2022

Välkommen till lanseringsseminarium av SKR:s populära publikation, om vad som är högaktuellt och på gång inom EU. Lyssna och ställ frågor om aktuella ämnen, tillsammans med inbjudna gäster och experter.

Anmäl dig

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner med intresse av internationella frågor, samt alla anställd på SKR.

Programinnehåll

Möteslänk delges i samband med anmälan.

Välkomna

Niklas Hellblom och Gustaf Lundgren, SKR

SKR:s viljeriktning för Sveriges ordförandeskap i EU

Marcus Holmberg, SKR och Sofia Kamps, kansliråd och projektledare för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023, statsrådsberedningen

EU-kliv inom demokrati och mänskliga rättigheter

Cecilia Ramqvist och Martin Lidhamn, SKR

EU:s läkemedelslagstiftning

Sofie Alverlind, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet och anmälan i evenemanget:

Malin Looberger, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR