OBS! Evenemanget är avslutat!22 september 2022 kl. 00.00-00.00

Toppledarprogrammet

SKR:s Toppledarprogram är ett program för dig som hög chef i politiskt styrd verksamhet. Programmet pågår under 8 månaders tid med start i september 2022.

Toppledarprogrammet 2022 - 2023 utgår från kommuner och regioners utmaningar och fokuserar på frågor kring strategi, styrning, organisationskultur och ledarskap utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet.

I programmet varvas kunskap från forskning med exempel från deltagarnas verklighet och SKR:s perspektiv. En viktig del av programmet handlar om att tillsammans och individuellt reflektera över tolkningsperspektiv och handlingsalternativ i förhållande till utmaningarna i det egna uppdraget.

Målgrupp, syfte

Programmet vänder sig till chefer inom kommuner, regioner eller bolag som arbetar i en ledningsgrupp, hanterar komplexa frågor, leder genom andra chefer eller har en tyngre stabschefsroll samt har direkt samverkan med politiken.

Programmet syftar till att stärka deltagaren i att klara välfärdsuppdraget genom att tolka och hantera utmaningar på olika systemnivåer och genom det egna ledarskapet. Samtidigt ges möjlighet att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer. Utöver att stärka deltagaren i sin utveckling som chef och ledare erbjuder programmet en plattform för utveckling av deltagarens verksamhet. Stöd ges för att arbeta konkret med deltagarens dilemman och förändringsbehov i den egna organisationen.

Aktuella datum

Programmet pågår från och med 18 september 2022 till och med 18 maj 2023.

2022

  • 22 september – Digital introduktion
  • 24-26 oktober – Modul A: Demografi
  • 17 november – Digital uppföljning
  • 5-7 december – Modul B: Värderingar

2023

  • 19 januari – Digital uppföljning
  • 7-9 februari – Modul C: Hållbarhet
  • 21 mars – Digital uppföljning
  • 24-26 april – Modul D: Innovation och teknisk utveckling
  • 18 maj – Digital uppföljning och avslutning

Upplägg

Akademiskt förhållningssätt

Programmet präglas av ett nyanserat och kritiskt reflekterande förhållningssätt. Vi utgår från kunskap med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi lägger särskild vikt vid perspektivtänkande som extra viktigt för chefer och ledare – att både kunna bredda och fördjupa perspektiven.

Inspirerande pedagogik

I Toppledarprogrammet ser vi alla som resurser med en grundmurad respekt för den erfarenhet och kompetens som finns hos varje deltagare. Det är i det nyfikna och utforskande mötet och dialogen mellan deltagarna, konsulterna och gästerna som den viktigaste kunskapsutvecklingen sker.

Alla människor lär på olika sätt. Därför växlar vi också mellan olika arbetsformer.

Under och mellan modulerna

Programmet erbjuder en mix av relevant forskning och praktiska erfarenheter med spännande pedagogik som ger användbara verktyg för utvecklingsarbetet på hemmaplan. Under programmet arbetar du med ett förändringsuppdrag i din egen organisation. Detta arbete är sådant ”arbete som ändå ska göras” men som genom programmet ges nya dimensioner genom inspiration, och med större möjligheter till reflektion och eftertanke än vad som kanske annars skulle vara fallet. Ambitionen är att detta ska öka både lärandet och kvaliteten i arbetet.

Programledning

Programmet genomförs av SKR och i nära samarbete med forskare och praktiker.

Ansvariga från SKR är Linda Persson Melin och Marie Blom Niklasson.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Hedvig Häggqvist, avdelningen för kommunikation

Linda Persson Melin, avdelningen för ekonomi och styrning

Marie Blom Niklasson, avdelningen för vård och omsorg

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Frågor om mat och logi

Sofia Löfqvistkonferens.marinatower@elite.se08-559 017 46

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.