17 november 2021 kl. 09.00-10.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Vilka värderingarna präglar det svenska samhället?

SKR bjuder tillsammans med Vergenta in till ett webbinarium med fokus för offentlig sektor angelägna teman; Demokrati och Resiliens, Agenda 2030 och Leda och verka i offentlig sektor. Tre teman som vi vet står högt på allas agendor idag.

Anmäl dig

I den senaste Sverigestudien, som genomfördes i augusti 2020 mitt under pågående pandemi, seglade ord som ”yttrandefrihet, utbildningsmöjligheter” och fred” uppåt i listorna, även om de negativt laddade orden fortfarande finns kvar. Vad säger det om vår syn på demokrati, hållbarhet och ledarskap?

För att kunna fatta kloka beslut och leda verksamheten i rätt riktning behöver vi förstå vilka underliggande värderingar som styr oss.

Målgrupp

Beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner, regioner och myndigheter.

Medverkande

  • Christine Feuk, projektledare SKR
  • Sandra Zätterström, managementkonsult och projektledare Sverigestudien

Programinnehåll

Under webbinariet delar vi med oss av insikter kring beteenden och värderingar kopplade till dessa tre teman i våra offentliga organisationer och i vårt samhälle. Du får också utbyta erfarenheter med andra deltagare kring hur vi kan agera för att klara de utmaningar som vi står inför.

09.00 – 09.05 Välkomna

09.05 – 09.15 Introduktion kring webbinariet Sverigestudien

  • Vad är Sverigestudien?
  • Vilka trender har vi kunnat se genom åren?

09.15 – 10.15 Presentation av respektive tema och gruppdiskussion

  • Demokrati och Resiliens
  • Agenda 2030
  • Leda och verka i offentlig sektor
  • Diskussion i mindre grupper utifrån respektive tema

10.15- 10.25 Återrapportering kring respektive tema

10.25 – 10.30 Avslutning

Om Sverigestudien under 2020

Sverigestudien har under mer än ett decennium kartlagt svenska invånares värderingar, både när det gäller oss själva, våra arbetsplatser och vårt samhälle, och är mer aktuell än någonsin.

Under år 2020 gjordes för första gången två mätningar samma år, anledning till detta var Covid-19. Under de senaste åren har ord som ”våld & brott”, ”skyller på varandra” och ”konflikt och aggression” valts för att beskriva nuläget i vårt samhälle.

Men i den senaste Sverigestudien, som genomfördes i augusti 2020, mitt under pågående pandemi, seglade ord som ”yttrandefrihet”, utbildningsmöjligheter” och ”fred” uppåt i listorna, även om de negativt laddade orden fortfarande finns kvar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christine Feuk, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR